Här ger vi information om litteratur och annat material som är intressant när det gäller mäns våld mot kvinnor.

 

 

 

"Jag kallade det aldrig för våldtäkt- att möta våldtagna kvinnor"

 : Handlar om hur Team för våldtagna kvinnor på Alla Kvinnors Hus i Stockholm arbetar. 

(Josefin Grände och Alla Kvinnors Hus i Stockholm. Utgiven av ROKS ) 

"Hur mår du kvinna"

: Hur mäns sexuella våld påverkar kvinnors hälsa.

(Boken är en sammanställning av de föreläsningar som hölls under konferensen Hur mår du kvinna? arrangerad av ROKS och Folkhälsoinstitutet den 28 - 29 januari 1994)

"Varför går hon?"

:Mäns våld mot kvinnor är en ständigt aktuell fråga i det offentliga samtalet. I denna bok ställs viktiga frågor, som får nya svar. Att förstå kvinnors tolkningar av sin situation och av sig själv är en förutsättning för att andra ska kunna vara det stöd som utsatta kvinnor behöver. Boken vänder sig till läsare som vill fördjupa sin teoretiska förståelse av problemet och till dem som i sitt dagliga arbete möter misshandlade kvinnor.

(Författare: Carin Holmberg, Viveka Enander. KABUSA BÖCKER)

"Ett värdigt liv"

:Tio kvinnor som blivit misshandlade av sina män berättar om vad de upplevt och hur de lyckats bryta sig loss. De ger synpunkter på den hjälp de fått och hur de ville att den skulle vara.

( Författare: Margareta Rosengren. Boken är producerad på uppdrag av ROKS. Utbildningsförlaget Brevskolan)

 

"Överlevnadshandbok"

     för flickor om frihet och heder

: I boken möter vi flickor som hamnat i kläm mellan två kulturer och vi får en inblick i det problem som uppstår när flickor som på grund av föräldrars eller släktingars värderingar är förhindrade att välja sin egen väg i livet.

(Farnaz Arbabi, Lotta Fristorp .Rädda Barnen)

   

 

                           

 

"Lagom är bäst"

:Handlar om hur 15 åriga tjejer förstår och hanterar samvaro med killar och pornografi. Hur förväntar sig tjejerna att sex ska gå till? Har killar och tjejer samma intresse av sex? Hur pratas det om sex i deras omgivning? Hur förhåller sig tjejerna till pornografi?

(Författare: Lena Berg. Boken är producerad på uppdrag av ROKS)

"Våldets Normaliseringsprocess"

:I över 25 år har Kvinnojourerna, och sedan 10 år även tjejjourerna, runt om i Sverige kämpat för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. I början trevade vi kvinnor för att förstå hur våld kunde uppstå i vanliga relationer men allt eftersom började vi skönja ett mönster.

(Författare: Eva Lundgren. Boken är utgiven av ROKS)

 

"Kvinnomisshandel och umgängesrätt"

:Detta är en forskningsrapport där 79 kvinnor i England och Danmark intervjuas om sina erfarenheter av att leva tillsammans med män som misshandlar dem samt hur deras barn påverkas av detta. Rapporten handlar fram för allt om de problem som uppstår när den misshandlade kvinnan lämnar relationen och pappans umgänge med barnen ska ordnas.

(Marianne Hester, Lorraine Radford. "Boken är översatt och producerad på uppdrag av ROKS". Utbildningsförlaget Brevskolan)

 

        "Sista Slaget"

:Sista slaget skildrar hur kvinnomisshandlaren får grepp om "sin" kvinna och håller henne kvar med charm, kontroll, hot och brutalt våld. Men genom att våldsmönstren är så likartade och varningssignalerna så tydliga går det att känna igen en kvinnomisshandlare. Lär dig mönstren och signalerna så kan du bryta relationer som kunde bli mycket farliga för dig.

(Margareth Eklund-Moroney, Robert Reuterskiöld. Profuturo Utbildning)

 

"Barn som ser pappa slå"

:Boken vänder sig dels till yrkesutövare som möter barn och kvinnor som lever eller har levt i missbruksförhållande, men även till alla som engagerar sig i frågan som berör oss alla- våldet mot kvinnor och barn.

(Barbro Metell, Maria Eriksson, Per Isdal, Birgitta Lyckner, Marius Råkil. Förlagshuset Gothia)