Vi är erfarna medsystrar som lyssnar till din berättelse och ger dig råd och stöd i dina egna beslut.

Du når oss på telefon: 0612 - 108 28

 

Vi hjälper dig genom att stötta via telefonsamtal och vi respekterar om du vill vara anonym. 

Vi har tystnadsplikt.

Du är välkommen att besöka oss för samtal och råd och vid behov kan du få skyddat boende för dig och dina barn.

Vi informerar dig om dina rättigheter.

Om du vill, får du hjälp att kontakta t ex Polis, Läkare, Advokat, Sociala Myndigheter eller annan myndighet. 

Vid eventuell rättegång finns vi med som ditt stöd.

 

 

Juridikjouren: 

Du kan få gratis rådgivning av kvinnliga juridikstuderande som är väl insatta i problematiken kring mäns våld mot kvinnor. De förstår vad det innebär att vara utsatt för våld i en nära relation och vilka konsekvenser detta ofta får för barnen.

Juridikjouren är öppen tisdagar mellan kl 19 - 21.

Du når den genom Umeå Kvinnojour : 090 - 77 97 00.  eller e-mail : juridikjouren.umea@roks.se

Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50

Brottsofferjouren:0200 - 21 20 19

Du som blivit utsatt för brott!