Kramfors Kvinnojour drivs av föreningen Kramfors Kvinnoforum sedan 1999. Vi hjälper, ger information och stöd till kvinnor och barn som är utsatta för hot, våld och förtryck. Du som är närstående, vän eller kollega kan också vända dig till oss och få vägledning. Vi finns tillgängliga på tel. 0612-108 28 dygnet runt, året om!

Kramfors Kvinnojour är medlem i riksorganisationen ROKS och är en ideell förening som inte är partipolitisk eller religiöst bunden.

 

 

Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige.

Roks är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land.

Roks uppgift är att tillvarata kvinno och tjejjourers gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor. Roks har ett opinionsbildande syfte, och arbetar aktivt med att synliggöra den verklighet som jourerna möter, samt att föra ett utåtriktat samtal kring frågor som jourerna arbetar med. Idag är omkring 90 kvinnojourer medlemmar i organisationen.

Roks är en feministisk organisation som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse, samt jämställdhet på alla plan.